Articole

Coroana Creațiunii lui Dumnezeu

Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a plănuit să facă o ființă diferită de îngeri, o ființă mai presus de ei, care să aibă chipul și asemănarea Sa. Și așa a fost creat omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. (Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră… Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu… Geneza 1:26 , 27; ,,I-a hotărât… să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.” Romani 8:29)

Raiul/Împărăția lui Dumnezeu

Fiul lui Dumnezeu a spus să căutăm nu numai Împărăția lui Dumnezeu, ci și neprihănirea Lui“, ceea ce înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu este mult mai mult decât un loc de confort.

Starea actuală a omului

Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin neascultare, omul a murit față de Dumnezeu. Așadar, omenirea este caracterizată de existența păcatului în viața fiecărui om, de iubirea de sine. Conform Scripturii, Stăpânul acestei lumi este Diavolul, iar toți oamenii prin nașterea lor firească intră sub stăpânirea lui. 

Restaurarea Omului

Pentru a face parte din Împărăția lui Dumnezeu, Biblia spune că trebuie să ne naștem din nou; o naștere spirituală din Dumnezeu.  Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”