Este o Împărăție a neprihănirii

Este o Împărăție a neprihănirii

Una din legile care guvernează în Împărăția cerurilor este legea neprihănirii. (Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14:17) Cei ce locuiesc în această Împărăție nu se bucură de nelegiuire, nu fură, (nu lucrează la negru, nu copiază, nu fură softuri), nu înșeală, nu folosesc mita, nu trăiesc în poftele cărnii, nu poftesc lucrul altuia.

Este o Împărăție curată, în care cetățenii ei nu-și întinează inima cu lucruri murdare. Nu merg la sfatul celor răi. (Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Isaia 32:17; Să ne grăbim, deci, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. Evrei 4:11)

În acest teritoriu minciuna nu este folosită de nimeni. Cetățenii ei nu au nevoie să întărească prin jurământ o promisiune. Ei folosesc doar adevărul în fiecare moment al vieții lor. De aceea cuvântul lor ,,da” va fi da și ,,nu” va fi nu.

În teritoriul aparținând Împărăției nu există hoți. Nimeni nu poftește ce este al aproapelui său. Cetățenii ei nu poftesc și nu își însușesc lucrurile semenilor lor. Nu fură taxele prin munca la negru. (Tot pentru aceasta să plătiţi şi taxele. Căci dregătorii Sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi taxele, daţi-i taxele; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Romani 13:6-7)

De asemenea cetățenii nu folosesc darurile/mita. Ei țin cont de ce îi învață Cuvântul lui Dumnezeu. (Mita strică inima. Eccleziastul 7:7; Darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi. Exod 23:8)

– În Împărăția lui Dumnezeu nu este folosită defăimarea/vorbirea de rău. Cetățenii ei doar binecuvântează, și nu vorbesc de rău pe nimeni. (Binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Luca 6:28

– Cuvinte nefolositoare

În acest teritoriu toți cetățenii ei sunt foarte atenți ce vorbesc. Nu folosesc glume, cuvinte stricate… (Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osîndit.” Matei 12:36, 37)

Iată ce spune Sfânta Scriptură despre cei ce nu trăiesc în neprihănire: „Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu.” (1 Ioan 3:10)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *