Omul – Coroana Creațiunii lui Dumnezeu

Omul – Coroana Creațiunii lui Dumnezeu

Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a plănuit să facă o ființă diferită de îngeri, o ființă mai presus de ei, care să aibă chipul și asemănarea Sa. Și așa a fost creat omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. (Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră… Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu… Geneza 1:26 , 27; ,,I-a hotărât… să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.” Romani 8:29)

Despre îngeri, Sfânta Scriptură ne spune că sunt duhuri slujitoare lui Dumnezeu și oamenilor. (Despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; Evrei 1:7  ,,Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor. Nu Sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? Evrei 1:13-14)

Planul lui Dumnezeu a fost să facă ființe care să aibă însușirile Sale, ființe cu care să trăiască în eternitate într-o comuniune desăvârșită. Mai găsim scris în Sfânta Scriptură că omul a fost făcut doar cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și a fost pus să stăpânească peste toate lucrările Sale. („Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai pe jos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mânilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Psalmi 8:4)

În alt loc găsim scris că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, însă scopul final este ca omul să stăpânească peste toate lucrările lui Dumnezeu. Nu îngerii vor fi aceia care vor stăpâni, ci omul creat după chipul și asemănarea Lui! (În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare. Evrei 2:5) Ce lucru extraordinar, ce plan măreț a făcut Dumnezeu pentru omul creat de El! („Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mânilor Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui.” În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuşi, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Evrei 2:6 – 8)

De asemenea este scris că înainte să existe această lume, Dumnezeu a plănuit să aibă copii care să aibă natura Lui și a Fiului Său Iisus Hristos. (Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi. Romani 8:29)

Căderea omului

Însă omul, ființa creată de Dumnezeu a fost înșelat de Satan și prin urmare s-a despărțit de Dumnezeu, pierzând asemănarea/chipul Său. (Voi eraţi morţi în păcatele… Efeseni 2:1) Cuvântul scripturii ne arată că Dumnezeu încă înainte să întemeieze lumea a prevăzut posibilitatea căderii și a avut pregătită o soluție pentru restaurarea și desăvârșirea omului. (În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană. Efeseni 1:4)

De aceea Fiul Său a venit în lumea noastră ca să refacă ceea ce s-a pierdut în grădina Eden, să ne învețe și să ne ajute să reconstruim acest chip pierdut, în așa fel încât să ajungem în final să fim din nou după asemenarea Lui, ca să fim găsiți vrednici de Împărăția veșnică. De aceea avem cerința scripturii care ne spune: ,,Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.” (Luca 13:24)

Scriptura ne spune că cel care trăiește în păcat, nu va intra în Împărăția Sa veșnică. Caracterul cu care vom pleca din viață, cu acela ne vom prezenta la înviere, înaintea lui Dumnezeu. (Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: 1 Corinteni 6:9.

Reabilitarea omului – readucerea lui la statutul proiectat de Dumnezeu

Scopul pentru care a venit Domnul Isus este să împlinească planul lui Dumnezeu, să ajute pe toți oamenii care vor să fie reabilitați la standardul pentru care au fost creați. (Eu Sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. Ioan 8:12)

De aceea El lucrează cu noi prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt să reconstruiască ce omul a pierdut la căderea lui în păcat. Când intrăm în școala Lui, în acest proces de refacere a chipului Său în noi, El ne oferă toată asistența necesară pentru a ajunge din nou la statura Fiului Său.

Scopul primordial al lui Dumnezeu este modelarea caracterului nostru până va ajunge să fie din nou asemenea cu cel a lui Hristos. (Hristos în voi, nădejdea slavei. Coloseni 1:27;  …până va lua chip  Hristos în voi! Galateni 4:19)

Cei ce înțeleg acest plan și-l acceptă, vor participa și vor lucra împreună cu Dumnezeu la refacerea caracterului lor după tiparul ceresc. (Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus. Efeseni 2:10; …suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3:9)

Nu avem altă menire pe pământ, ci doar refacerea chipului lui Dumnezeu în noi, pentru a putea locui în eternitate cu cei care sunt asemenea chipului Fiului Său, oameni din casa lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19)

Astfel Dumnezeu a făcut posibil ca omul să se poată naște spiritual din nou, din Dumnezeu, să crească pentru a se asemăna din nou cu El și să ajungă să fie ca El. (Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. 1 Ioan 3:2)

Așa cum un prunc începe să se deprindă cu lucrurile noi din viață învățând și copiind pe părinții săi, în același mod se va întâmpla și cu cel ce se naște din Dumnezeu. El ne va fi Tată și va lucra cu noi pentru a ne imprima deprinderile/însușirile Lui. Pentru a ne însuși caracterul Lui va trebui să-l urmăm și să-l imităm, ca un copil pe părintele lui în tot ce face.

Găsim scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu care începe această bună lucrare cu omul care dorește salvarea sufletului său, o va duce la bun sfârșit. Omul nu este lăsat singur în această lucrare de reabilitare. (Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi. Filipeni 1:6; ,,Iată, Eu Sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” Geneza 28:15; (Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Matei 28:20)

Dumnezeu lucrează cu noi prin Duhul Sfânt pentru a ne face desăvârșiți și acest lucru îl va face doar în timpul vieții de pe pământ. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui… prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18; Dumnezeul păcii…să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut. Evrei 13:20; Fiți dar desăvârșiți… Matei 5:48)

Credința în Cuvântul Lui, trebuie să lucreze împreună cu faptele noastre și prin ceea ce facem în ascultare de El, se va obține chipul lui Hristos în noi. (Credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Iacov 2:22)

Chipul lui Dumnezeu

Dacă omul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu, este esențial să știm cine este Dumnezeu, care este felul Lui de a fi. Numai așa putem să știm în mod real cum arăta omul înainte de căderea lui în păcat și ceea ce trebuie să redevină.

Așadar trebuie să cercetăm și să vedem cum ne descrie Sfânta Scriptură pe Dumnezeu. Cum este descrisă Împărăția în care trăiește El? Cum trăiesc cei care se află în prezența lui Dumnezeu? Sunt întrebări la care trebuie să avem răspuns pentru a putea înțelege unde a fost omul și unde o să locuiască în eternitate.

Dacă omul trebuie să ajungă din nou să se asemene cu Dumnezeu, atunci este esențial să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Nici un om nu poate vedea partea fizică a lui Dumnezeu însă ce putem vedea este caracterul Lui, felul Lui de a fi. Așa cum putem cunoaște un om după caracterul lui, după omul interior, nu după aspectul exterior, așa va trebui să-L “vedem” și pe Dumnezeu, așa cum este El la interior.

Și lucrul cel mai important este să ne dorim să fim asemenea Lui, pentru a ajunge din nou la asemănarea cu El. Așadar pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să ne uităm la căile lui/la felul Lui de a fi așa cum spune și următorul verset din Scriptură. (Arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte… Exod 33:13)

Iată cum îl descrie Iona, unul din oamenii Bibliei: Știam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător, şi bogat în bunătate… (Iona 4:2)

Găsim scris pe paginile Scripturii că Dumnezeu este: Îndelung răbdător, plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, plin de dragoste, drept și curat, sfânt… (Domnul, este… plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie. Exod 34:6; ,,Domnul este îndelung răbdător Psalmi 145:8; Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:16)

Dacă dorești să crești să ajungi din nou la a fi conform proiectului inițial pe care l-a avut Dumnezeu cu omul, adică de a fi asemenea chipului Său, te rugăm să citești și celelalte articole existente pe site.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *