Raiul/Împărăția lui Dumnezeu

Raiul/Împărăția lui Dumnezeu

O “Țară/Împărăție cu străzi de aur”, unde nu sunt lacrimi, nici durere, unde nu mai este moarte, poate atrage atenția multora dintre noi. Credem că nu este om căruia să i se prezinte posibilitatea unei alte vieți mai bune și fără de moarte și să nu-și dorească o astfel de viață. (El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21:4; Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era din aur curat. Apocalipsa 21:21)

Însă, în această Împărăție, pe lângă “străzile de aur” mai există și lucruri de ordin spiritual, care sunt greu de înțeles și se urcă greu la mintea omului, care pentru cei mai mulți dintre semenii noștri sunt o nebunie. (Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie. 1 Corinteni 2:14)

Aceste lucruri vor aduce o răsturnare de valori în viața noastră fiind incompatibile cu lucrurile pe care le cunoaștem din viață. Din aceste motive pentru mulți dintre noi “Împărăţia lui Dumnezeu” rămâne o taină. (Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu… 1 Corinteni 2:9)

Fiul lui Dumnezeu a spus să căutăm nu numai Împărăția lui Dumnezeu, ci și “neprihănirea Lui“, ceea ce înseamnă că Împărăția lui Dumnezeu este mult mai mult decât un loc de confort. (Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. Matei 6:33)

Mulți dintre noi am dori să fim mântuiți, să avem parte de Rai și nu de Iad, dar neprihănirea din această Împărăție are un nivel greu de atins; ne cere să renunțăm la multe lucruri care ne-au fost până acum un mod de viață.

Neadevărul/minciuna este una din valorile care ne este foarte folositoare peste tot: la școală, la locul de muncă, chiar și acasă. Pentru a ne putea descurca în această viață, suntem tentați de multe ori să folosim neadevărul. Ea este folosită când întârziem la muncă, când ajungem acasă mai târziu, când vrem să ne angajăm… Se poate observa ușor că dacă vom renunța la minciună, viața de zi cu zi va fi mai grea.

Încă una din valorile după care am alergat toți, este egoismul/iubirea de sine. De când ne naștem suntem direcționați doar spre noi, apoi tot episodul vieții este concentrat numai pe acest lucru. Însă trebuie să remarcăm că iubirea de sine nu se regăsește printre lucrurile din Împărăția lui Dumnezeu.

Sfânta Scriptură ne evidențiază câteva dintre valorile lumii care nu se regăsesc în această Împărăție: ,,… iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. (2 Timotei 3:2) ,,Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16)

Pentru a avea parte de această Împărăție, condiția este să înțelegem și să ne dorim valorile morale care se găsesc în ea. Dacă nu vom înțelege aceste valori, dacă nu vom înțelege că suntem chemați să avem “neprihănirea Lui“, nu vom renunța și nu vom schimba valorile lumii, cu cele eterne.

Pentru a cunoaște aceste valori care se găsesc în Împărăția lui Dumnezeu, unul din lucrurile esențiale pe care trebuie să le facă orice om, este să cerceteze Scriptura. Va trebui nu doar s-o citim, ci să o studiem cu mare atenție pentru a găsi răspuns la multele întrebări ce pot să ne apară. Iată câteva dintre ele:

1. Cine se află în această Împărăție și care sunt valorile Ei?

2. Cum se poate intra în Ea? Sunt condiții de admitere în această țară, sau se intră doar prin mila lui Dumnezeu?

3. Te-ai gândit că această Împărăţie are legi privitoare la noul mod de viaţă?  Poți să intri/să te naști din nou în această Împărăţie fără să cunoști și să accepți legile care guvernează în Ea? Poți intra în Ea, fără să închei un contract/legământ prin care să te angajezi că vei respecta legile din Ea? (Isaia 29:12)

4. Scriptura ne spune să umblăm după valorile Împărăției de sus. Dar care sunt lucrurile de sus? (Să umblaţi după lucrurile de sus…  Coloseni 3:1, 2)

5. Care sunt criteriile pe care le are Dumnezeu după care alege pe cei puțini din cei mulţi chemaţi?

6. Este un nivel de desăvârșire la care trebuie să ajungem, pentru ca Dumnezeu să aibă garanţia că acolo nimeni nu va mai încălca standardul acestei Împărății? (Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună. Apocalipsa 21:27)

Mulți oameni nu reușesc să descopere Împărăția lui Dumnezeu pentru că o caută într-un mod greșit. Dacă începem să facem cercetări despre Dumnezeu, despre Împărăția Cerurilor și ne oprim aici, fără să recunoaștem că suntem morți spiritual, apoi să acceptăm și să dorim să ne schimbăm standardul moral după valorile acestei Împărății, nu vom reuși să cunoaștem taina acestei Împărății cu valorile ei eterne. (Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia. Efeseni 2:1)

Împărăția lui Dumnezeu se va afla în inimile oamenilor care acceptă să-și trăiască noua viață după voia/legile lui Dumnezeu. (Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Luca 17:20, 21)

Împărăția Sa, este descrisă ca fiind o Împărăție curată, sfântă, un loc al păcii, al neprihănirii și al dragostei, fiind opusul Împărăției întunericului. (Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Romani 14:17)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *