Restaurarea Omului

Restaurarea Omului

Primii oameni creați de Dumnezeu au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, având însușirile Lui. (Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:27)

Omul a fost creat de Dumnezeu să trăiască în comuniune cu El, dar a fost înșelat de Satan și datorită neascultării, a murit din punct de vedere spiritual, pierzând astfel asemănarea/chipul lui Dumnezeu.

Însă, Dumnezeu a prevăzut această cădere și a avut un plan încă înainte să întemeieze lumea; plan care face posibilă nu doar restaurarea, ci și desăvârșirea creației Lui. (În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană. Efeseni 1:4)

Biblia ne spune că omul este mort spiritual față de Dumnezeu și pentru a intra din nou în relație cu El trebuie să se nască din nou.

Nașterea din nou este începutul unei vieți noi curate, fără păcat. Această naștere nu este una fizică ci spirituală și ea marchează începutul unei vieți noi.

Ce spune  Sfânta Scriptură despre nașterea din nou?

Ca să facem parte din Împărăția lui Dumnezeu, Biblia spune că trebuie să ne naștem din nou; o naștere spirituală din Dumnezeu.

Iată ce spune Sfânta Scriptură despre această naștere din nou: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.  Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. ” (Ioan 3:3-7)

În Sfânta Scriptură ne este descoperit planul lui Dumnezeu cu privire la această naștere din nou .

Prima etapă este să auzim despre existența acestei Împărății. Apoi pentru a o găsi omul trebuie să recunoască că se află într-o stare rea și să dea dreptate  lui Dumnezeu, în caz contrar el nu poate să găsească această Împărăție. „ Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu…dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. (Luca 7:29).”

Ce înseamnă să-i dai dreptate lui Dumnezeu ?

 – Trebuie să recunoști că până astăzi ai fost sub domnia diavolului. (Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu 1 Ioan 3:10; „ Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească…” Romani 7:18)

 – Să accepți unica soluție oferită de Dumnezeu pentru salvarea și împăcarea ta cu El, adică :

 – Să vrei să renunți la viața pe care ai dus-o și să decizi să trăiești prin credință o nouă viață sub domnia Fiului lui Dumnezeu. Evrei 11:6 „  Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!

  – Să accepți că în această Împărăţie guvernează voia lui Dumnezeu în locul voii omului. Să renunți la părerile tale/voința ta  și să accepți voia lui Dumnezeu. (Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.Luca 9:23 ; „ Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade, de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”  Romani 6:20)

Biblia ne spune că în momentul  în care omul deplin conștient, renunță la viața păcătoasă, acceptă valorile Împărăției lui Dumnezeu și-L acceptă pe Fiul lui Dumnezeu ca Stăpân în viața lui, se naște din nou, o naștere spirituală din Dumnezeu. „ A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;  născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. ”(Ioan 1:11-13 )

Astfel  în momentul deciziei noastre prin această „ naștere de sus ” suntem strămutați spiritual în Împărăția lui Dumnezeu în care locuiește pacea, neprihănirea și bucuria în Duhul Sfânt. (El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Coloseni 1:13)

Așa cum orice naștere biologică (fie plante, fie animale, fie om) are la bază o sămânță, așa este și nașterea din nou; nu se poate produce dacă nu are Învățătura lui Hristos/Sămânța ca element de bază. (Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11; El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului. Iacov 1:18)

La nașterea unei plante participă trei elemente principale: sămânța, pământul și apa. Similar cu nașterea plantei, Scriptura vorbește tot de trei elemente care participă la nașterea din nou.

Inima omului este asemănată cu pământul. (Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată, şi fac rod în răbdare. Luca 8:15)

Cuvântul lui Hristos/învățăturile Lui din care pornește viața, este Sămânța. (Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11; El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului. Iacov 1:18)

Duhul Sfânt este al treilea element obligatoriu. Așa cum din sămânță nu încolțește planta dacă nu are apă, nici fără Duhul Sfânt nu începe viața nouă. (… prin înnoirea făcută de Duhul.Tit 3:5)

Domnul Isus ne spune că numai dacă vom abandona lucrurile vechi, atunci vom putea începe o viața nouă și aceasta va fi o viață de ucenicie. Nașterea din nou nu se produce fără ca eu să renunț la omul cel vechi și fără ca să ascult de Hristos. (V-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui. Coloseni 3:9)

Dumnezeu începe această bună lucrare cu noi, numai atunci când vrem să renunțăm la viața trăită în păcat și acceptăm să ne supunem Învățăturilor lui Hristos.

Din acest moment pornește o viață de ucenicie. Devenim ucenicii Luidin ziua când îl acceptăm în toate lucrurile ca Învățător și Domn. A fi ucenicul lui Hristos înseamnă să fii înscris în școala Lui, să înveți de la El lucrurile noi, de sus, și să ți le însușești, fiindu-ți strict necesare pentru viața din Împărăție. Devenim ucenicii Lui din prima zi de școală, din prima zi din noua viață.

Porunca Domnului pentru apostoli a fost: ,,Duceţi-vă și faceţi ucenici… și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.(Matei 28:19, 20) Sau cu alte cuvinte, i-a trimis să meargă să facă ucenici și să-i înscrie în școala Lui.

În școala lui Hristos, avem statut de învățăcei. Îi suntem supuși în toate lucrurile, ca să ajungemla sfinţirea noastră. (Odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. Romani 6:22)

Nașterea din nou este începutul vieții de ucenic, iar rezultatul uceniciei și a lucrării lui Dumnezeu, va fi omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care va locui împreună cu Dumnezeu în eternitate.

Astfel Dumnezeu a făcut posibil ca omul să se nască din nou spiritual, din Dumnezeu și ne pune la dispoziție Duhul Sfânt ca să creștem pentru a ne asemăna din nou cu El, să putem învinge răul și pe Satan, să putem trăi în eternitate în prezența Lui. (Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea Sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apocalipsa 21:1 -4)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *